To main content
NCC Logo

Plattsättning 

Lägga plattor, plattsättning

Gör så här

1. Gräv ur den yta som du skall lägga plattorna på. Hur djupt du skall gräva beror på höjden på plattan. Räkna med cirka 5–10 cm under plattans höjd. Grovjustera ytan.

2. Sprid ut slitlager. Slitlagret skall var cirka 5 cm tjockt. Packa detta lager med en padda.

3. Sprid ut makadam. Makadamlagret skall vara cirka 5 cm tjockt. Jämna till ytan med en kratta.

4. Lägg ut 2 st. avdragslister längs med bäddens lutning. Dvs. att listerna läggs från bäddens högsta punkt mot den lägsta. Du kan använda träreglar 40x40 mm eller järnrör 32 mm diameter. Längden bör vara 2–3 meter. Pressa listerna i materialet till det djup som ger rätt höjd på den färdiglagda plattan.

5. Se till att avdragslisterna ligger vågrätt med rätt lutning. Använd riktsnören så avdragslistens högsta nivå är på samma nivå som plattans bottensida.

6. Tag riktskivan (aluminium är lättare att jobba med än trä) och sätt den vinkelrätt mot avdragslisterna och dra bort överflödig makadam. Riktskivan skall vara så lång att den vilar mot avdragslisterna – samtidigt som den når ända ut till bäddens innerkanter.

7. Innan du lägger dit första plattan ska du försiktigt ta bort avdragslisterna och fylla i fördjupningen med makadam. Börja med att lägga plattor på ytans lägsta nivå om du till exempel gör en gång eller garageuppfart eller en altan som lutar en aning från husgrunden.

Man arbetar alltså nerifrån och upp – även om lutningsnivån är liten. Lägg plattorna med en öppen fog på cirka 3 mm, runtom. Är du osäker så kan du sätta tändstickor mellan plattorna.

8. När du lagt färdigt hela ytan ska du fixera plattorna med stenmjöl alt. fogsand. Täck ytan rikligt med stenmjöl. Borsta ner stenmjölet i plattornas fogar. Kör över hela ytan med en stampmaskin och fyll än en gång på rikligt med fogsand, som borstas ner i fogarna.

9. Om du har någon yta som inte gränsar mot till exempel gräsmattan så måste du låta denna få ”stöd”. Slitlager är lämpligt till detta. Lägg slitlagret mot plattorna, packa och vattna för att få en hård yta samt för att undvika damm.

Dela med dig

Vid plattsättning är underarbetet mycket viktigt. Är det blött där du skall lägga dina plattor så bör du gräva djupare. Du kan då fylla med en dränerande makadam under lagret med slitlager.

Om man slarvar med underarbetet så finns det risk för att plattorna (på grund av tjäle) flyttar sig både i sid- och i höjdled. Det är liten chans att de kommer att sätta sig i rätt läge när våren kommer.

Du behöver det här:

 • Skottkärra
 • Vibratorstamp/
  Padda
 • Gummi- eller
  träklubba
 • Utsättningspinnar
 • Riktsnören
 • Spade
 • Sopkvast
 • Kratta

 

 • Riktskiva
 • Avdragslister
 • Vattenpass
 • Tumstock
 • Slitlagergrus tex 0/16 mm
 • Stenmjöl tex 0/2 mm
 • Makadam tex 2/5 mm
 • Plattor
Lägga plattor - Plattsättning

Så här räknar du ut materialåtgången vid plattsättning

Längd x bredd = m2
m2 x tjocklek = m3
m3 x materialets vikt/m3 = Antal ton material.

Volymvikten kan variera mellan olika leveransställen.

Tips!
Makadam 2/5 mm är ett material som varken myror eller ogräs trivs i. Vill du vara helt på den säkra sidan för att slippa ogräs så kan du lägga en geotextilduk under allt stenmaterial. Denna duk kan också användas på andra platser i trädgården som du vill undvika att ha ogräs på.

Om det är en stor yta som du skall lägga plattor på kan det vara fördel att använda sig av maskiner. Det lönar sig ofta att hyra mindra grävmaskiner för mer omfattande schaktarbeten. Du kanske måste fylla på med fogsand efter en tid. Ta med detta i beräkningen redan från början så slipper du en extra transportkostnad.

Kontakta oss
Kontakta din närmaste Ballastanläggning för mer information om material, leveranser och priser.

 Ladda hem "Plattsättning"